Bestuur

Het bestuur van Ús Koöperaasje is als volgt samengesteld:

Ellen Bruins Slot

Vanuit mijn bestuurlijke ervaring heb ik in de gemeente Ameland ervaren hoe krachtig een energiecoöperatie kan werken. Ook in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn er meerdere zeer goed functionerende energiecoöperaties actief, waar ik grote bewondering voor heb. De energietransitie werkt volgens mij het beste met draagkracht van onderop. Dat we met z’n allen hoognodig aan de slag moeten met duurzame oplossingen op het gebied van energie, is voor mij zo klaar als een klontje. Door nauw samen te werken als beweging van lokale energie kunnen we veel bereiken voor ons klimaat, en onze dorpen en steden. Daar zet ik mij dan ook heel graag voor in!

Voorzitter

Tom de Jong

Even voorstellen: Ik ben Tom de Jong en woon samen met Margriet en onze 3 jongens in De Westereen. Als bestuurslid van de agrarische natuurvereniging de Noardlike Fryske Wâlden heb ik  de uitdagende portefeuille ‘energie en klimaat’. Hier is mij ook duidelijk geworden dat de energietransitie alleen kan slagen op basis van goede samenwerking met ideeën van onderop. Daarin past het bieden van perspectief aan de initiatiefnemer, maar ook het afwegen van andere belangen bij het ontwikkelen van een energie-initiatief. Graag draag ik mijn steentje hieraan bij als bestuurslid van Ús Koöperaasje!

Penningmeester

Andries Metz

Ik ben Andries Metz: 30 jaar, heb 2 dochters en woon samen met Jennifer. Ik werk als Adviseur/business developer bij Ekwadraat. Naast bestuurslid bij Ús Koöperaasje zit ik ook in het bestuur van de Amelander Energie Coöperatie en EnergieSamen. Zodoende ben ik op alle niveaus betrokken bij coöperaties – met de motivatie dat ik geloof dat coöperaties een cruciale rol hebben in de energie- en warmtetransitie en daar zet ik me graag voor in!

Contact: andries.metz@uskooperaasje.frl

Jan Willem Sietsma

Mijn naam is Jan Willem Sietsma en samen met mijn vrouw Richtsje en onze drie kinderen woon ik in Eastermar. Daar ben ik voorzitter van de dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar en zodoende actief met de thema’s energietransitie, gezondheid, natuur en sociale verbinding. Ik ben inmiddels alweer 20 jaar zelfstandig (coöperatief) ondernemer en daarnaast raadslid van de gemeente Tytsjerksteradiel. Mijn drive is om een bijdrage te leveren aan een ecosamenleving; een sociale samenleving met ecologisch en economisch evenwicht.

Verenigingsbureau van Ús

Jac Pluis

Almar Wimer Siebenga

Communicatie van Ús

Astrid Koops-Tippersma – Aparthe kommunikatie

Adviseur Ús Koöperaasje

Bouwe de Boer